20 Egenskaber for en iværksætter - Hvad er nøglerne til succes?

20 kendetegn ved et iværksætterfoto

Iværksættere er unikke, de har specielle kvaliteter, men nøglen til deres succes ligger i de forhold, de dyrker.


Ved at se nærmere på en iværksætters egenskaber kan vi pleje dem i os selv.

Vi ønsker alle kanten i vores egen succes.

Derfor er vi fascineret af dem, der har opnået det, vi stræber efter. Så den bedste måde at hente, hvad andre har brugt til deres succes, er at undersøge, hvem de er, og hvad der får dem til at krydsse.

Mens disse træk er kønsløse, viser undersøgelser, at især kvindelige iværksættere har detmere positive træksåsom stærkt initiativ, god sund fornuft, evnen til at tænke kritisk og er dygtige til at træffe beslutninger. De kan være meget aggressive i at nå deres mål og har en stærk beslutning om at få succes. (kilde)


Der er forskellige forståelser for den virkelige betydning af iværksættere, men hvad der er konsistent er detiværksættere finder et behov og fylder det normalt med betydeligt initiativ og risiko.En sult til at løse et problem og tage en reel risiko er de ting, der skaber en iværksætter.

”En iværksætter er en innovatør, en jobskaber, en spilskifter, en forretningsleder, en disruptor, en eventyrer.” -Richard Branson


Karakteristika for en iværksætter

Energisk

Ifølge vores kildestudie iværksættere er meget energiske. Deres høje energi er misundelig! Når du brænder for det, du opretter, vil du gerne starte så hurtigt som muligt. Iværksætternes morgenvaner viser, at de planlægger, forbereder og udfører. Mange står op før daggry for at starte deres dag og disse vaner er direkte relateret til deres succes .

Der er også enhaster, som iværksættere er opmærksomme på. Du skal arbejde hårdt, fordi det er garanteret, at der er en anden, der arbejder lige så hårdt eller hårdere og snart vil klemme på dine hæle. Du er nødt til at bevæge dig, og denne presserende situation forhindrer dig i at stoppe.


Hvordan finder du ud af, hvad du brænder for? Vi har handlingsmæssige trin for at hjælpe med at destillere, hvad der giver dig energi til at skabe.

Selvforsynende

Iværksættere tageransvar for deres handlinger. De ved, at deres beslutninger sætter kursen for virksomheden. De stoler på sig selv for at fuldføre de mål, de har sat for sig selv. Du er nødt til at stole på dig selv og dine instinkter for at starte og udvide din skabelse.

Hold bygges til sidst, men dette vil stadig hvile på dine skuldre.

Besidder indre selvkontrol

Indre selvkontrol betyder at øve tilbageholdenhed over for digfølelser, handlinger og ønsker. Disse vigtige egenskaber ved en iværksætter er evnen til at træffe positive valg,at tænke, før du handler. Succes kræver nøje overvejelse.


Folk, som du er i forretning med, skal vide, at du kan værebetroet og regnet med. At have kontrol over dine følelser viser, at du kan have tillid til at håndtere situationer og sandsynligvis ikke stopper under stress.

Chancerne er, at du vil blive konfronteret med mange problemer og vanskeligheder, som du bliver nødt til at håndtere med selvkontrol. Cool under pres, som de siger. Du vil måske reagere på en måde, der ikke er produktiv, men dine bedre engle trækker dig tilbage fra randen!

20 kendetegn ved en iværksætterblog

Udholdenhed

At være iværksætter er svært, det kræver mere af dig, end du troede, du kunne give. Dette er grunden til, at du er nødt til at holde ud, at komme op igen, fordi du VIL blive slået ned. Ting vil ikke ordne sig. Dette er grunden til, at det ikke er ualmindeligt, at iværksættere fejler ved nogle få opstart før succes.

Uden fiasko er der ingen succes. Du lærer mere af dine fejl, end du hver vil af succes. De fleste iværksættere er detflammende en ukendt sti, hvilket betyder, at de er nødt til at finde ud af mange ting, der erhelt unik.

Drevet til at påvirke andre

Hvad er din vigtigste motivation ? Hvad er din drivkraft? Mange iværksættere har et sult og brændende ønske om at skabe, bygge og vokse. De er drevet til at gøre en forskel og påvirke andre.

Du skal have enmeget stærk motivation, hvad enten det er penge, at have kontrol eller skabe noget meningsfuldt, der varer. Uden dette vil du ikke være i stand til at opretholde det momentum, der er nødvendigt for at klare det gennem de hårde tider.

Evne til at fokusere

Inspirationen, som en iværksætter har til en virksomhed, skal følges op medkonsekvent opmærksomhed og intention. Mange iværksættere har forskellige måder at hjælpe dem med at fokusere på. Mange gørat lave listerogskabe lommer med tidhvor de fokuserer på et punkt på deres liste.

Nogle gange er den bedste måde at se på din uge og planlægge specifikke opgaver, der skal udføres, og hvor lang tid du vil bruge på dem. Kontroller kun e-mail på bestemte tidspunkter ogryd dit sind ved at træne, meditere eller gå en tur.

Du bliver nødt til at finde måder, derarbejde for digså du vil bruge størstedelen af ​​din tid påde vigtigste ting.

Tillid til deres evner

De tror, ​​at de kan få succes og er sikre på deres evner. Dette betyder på ingen måde, at de ved alt, men hvad de ikke vedde kan lære. De finder ud af det. Bare gå fremad og gribe ind. Der er et ordsprog, ”Lad ikke den perfekte være det gode fjende. '

At handle = øget tillid = succes

Nogle måder at blive mere selvsikker er at temperere din negative selvtale. Du er muligvis ikke, hvor du vil være ....Endnu.Du er ikke der endnu, men det bliver du. Et skridt ad gangen.

Jeg forstår, hvordan den 'ene' negative kommentar eller 'en' persons dårlige anmeldelse gør ondt. Det gør det, men du skal finde en måde at få en tykkere hud på. Find en måde at tage konstruktiv kritik på og sprænge haderne af.

Øve sig.

Fleksibel og åben for at ændre

Du har brug for fleksibilitet tilovervinde forhindringer. Ting ændrer sig & problemer opstår, så som man siger: 'Hvis du ikke bøjer dig, vil du bryde.'

Giv aldrig op! Vi hører altid dette mantra, men der mangler komponent.Giv ikke op, men gentag konstant, og drej om nødvendigt.

Folk får problemer med dette hele tiden. De ændrer ikke den oprindelige idé, fordi de er personligt eller følelsesmæssigt forbundet medden idé.Dette kan føre tilikkeat kunne se, hvordan tingeneskal ændres.

Du skal være åben for forandringer, især hvis produktet eller ideen ikke er blevet testet på markedet, eller hvis markedet muligvis har ændret sig.Konkurrenter kommer hurtigt og rasende, så fleksibilitet er meget vigtigt.

Risikotager

I dette studie det viser, at mænd og kvinder iværksættere tænkte på risiko anderledes. Begge er risikotagere, bare i forskellig grad.

Risikoen er baseret påfortolkningaf begivenheder og omstændigheder udefra. Forskning har vist, at iværksættere er bedre til at bestemme risikopotentiale versus belønningog er i stand til at styreusikkerhedforbundet med risiko.

Evnen til at tage risici er et primært kendetegn ved en iværksætter.

Livslang lærer

At være en livslang lærer betyder, at du forstår, at der eraltid mere at lære. Du er aldrig færdig. At lære af andres oplevelser er uvurderlig.

De fleste iværksættere er uendelige nysgerrige.

At havespecialiseret videnaf dit felt er nødvendigt for enhver iværksætter. Kendende emneruden for dit felthjælper med at forme din tankeproces ved at se på situationer og verden på forskellige måder.

Dette er grunden til, at mange teknologivirksomheder ansætter mennesker, der har studeret inden for humaniora eller kreativ kunst. Dette giver et bredere billede af deres teknologiske verden. Det samme gælder for andre områder og for at blive en mere afrundet person, der forstår vores forbindelse til den bredere verden omkring os.

Afgørende

Når du har indsamlet alle de nødvendige data, skal du være i stand til at “bare gør det. ” Du vil aldrig vide det hele, og det bliver aldrig det perfekte tidspunkt. Men at være afgørende kræver, at når du har en god mængde information, selvom den ikke er perfekt, er du i stand til at lave enafgørelse.

Du bliver nødt til at komme til et sted, hvor du er sikker nok til atvælge. I erhvervslivetså meget er ukendtmen intet vil nogensinde blive opnået, hvis du ikke kan træffe faste beslutninger om at komme videre.

At ikke beslutte er stadig en beslutning, ogsom regelen dårligere beslutning end at vælge! Du skal gøre, hvad du gørskalså du ikke bliver suget ind i'Lammelse ved analyse.'

Effektiv kommunikator

En iværksætterskal være en effektiv kommunikator .Denne meget vigtige egenskab ved en iværksætter er afgørende for succes. Hvordan ellers vil du være i stand til at overbevise en investor om at investere? Eller hvordan vil du være i stand til at opbygge et team af lidenskabelige mennesker?

Du skal lytte og tale med dine potentielle kunder for at finde ud af, hvad de ønsker, og hvordandu kan hjælpe dem. Effektiv kommunikation er absolut nødvendig, ellers vil ingen forstå, hvad du erforsøger at opnå.

Kommunikationsevner for iværksættere at mestre.

Empatisk

Du har brug for empati for at kunne forstå din forbruger eller klient. Du skal være i stand til at sætte dig selv i deres sko og i dine teams sko. Det er udfordrende at arbejde med mange personlighederempati vil hjælpe dig med at sprede situationerfør de bliver større problemer.

Hvis det ser ud til, at en iværksætter skal være godt afrundet, er det korrekt, medmindre de ansætter en person, der har dettevæsentlig kvalitet. For at enhver leder skal lykkes, skal empati være en vigtig del eller deres karakter.

karakteristika ved et iværksætterfoto

Ressourcefuld

Dette er et personlighedstræk, der gør det muligt for en person at skabe løsninger med begrænsede ressourcer. Resourcefulness betyder, at du bliver kreativ og finder muligheder.

At skabe gavnlige kontakter, finde unikke løsninger.Du finder en vej.Du er fantasifuld og vender ideer på hovedet for at finde løsningen.

Så ofte hører du om, at et firma bliver kreativt for at få tingene gjort, og det viser sig at være detbedste tingfor virksomheden. Dette kan betyde at tilbyde en underentreprenør en mulig procentdel i stedet for at blive betalt på forhånd. Der er måder at lokke folk til at få tingene gjort for dig, du skal baretænke ud af boksen.

Kreativ

Hvis du skal være forstyrrende, skal du være kreativ med dine løsninger på de problemer, som dine kunder står overfor. At være kreativ er at finde nye løsninger på gamle problemer ved hjælp af enanden tilgang.

Airbnb tog hotelbranchen med storm og transformerede den sammen med Uber til taxaindustrien. Kreativitet er nødvendig for opfindsomhed eller for at være en innovatør, der giver virksomheder mulighed for at tilpasse sig og løbende forbedre.

Innovator

At være en innovatør er at forestille sig ting, der allerede eksisterer, og skubbe forbi konventionel visdom. Dette kræver, at du ser på problemer på en måde, der i høj grad vil gavne eller forenkle en måde at gøre tingene på.

Du skaber noget, som folk ikke engang ved, at de har brug for endnu. Derfor er innovationer så værdsatte, for når det kommer sammen, kan detændr verden.

”Innovationer skelner mellem en leder og en tilhænger.” - Steve Jobs

Selvbevidst

Hvad er dine styrker og svagheder? Selvrefleksioner er nødvendige for at være selvbevidste. At få feedback fra værdsatte venner kan hjælpe med at fastlægge områder, der muligvis skal arbejdes med. Du skal vide dethvornår man skal delegere til andre de områder, hvor du måske mangler.

Den bedste måde at fokusere dine følelser og tanker på er tidsskrift. Journaling tvinger dig til at være konkret med dine tanker og følelser og mærke dem. Hvis du gør dette dagligt, vil du kunne se en progression oglære så meget mere om dig selv!

Tro, at de har ansvaret for deres egen skæbne

'Hvis det skal være, er det op til mig.' Det er alt der er til det,du styrer dit liv. De valg, du foretager eller ikke træffer, bestemmer resultatet. Der er en stærk overbevisning om, at ansvaret ligger hos dig. Selv når du har hjælp eller et hold, er det stadigdudet foretager det sidste opkald.

Der er en styrke i denne måde at tænke og tro på.

Opfattende om at identificere forretningsidéer

Nogle iværksættere kan få øje på softwaren eller platformen, der har masser af potentiale. Det er hvad det betyder at være konstant på udkig efter, hvad der er på vejså du kan køre bølgen.

Vi kender alle mennesker, der blev enorme, fordi de var en afden første.De første You-tubers, Instagrammers eller innovatorer som Mark Zuckerberg, der så potentialet i 'Hot or Not' -sitet og oprettede Facebook. Iværksættere er nødt til at se ind i fremtiden og se starten på de tendenser, der dannes.

De fleste iværksættere er rastløse og leder efter nye udfordringer.

Søg efter muligheder og løsninger

De er visionære. De kan finde og udnytte muligheder. Iværksætteren skal have klare intentioner om, hvor de vil hen. Iværksættere har et klart defineret mål og fokus tilnå disse mål. At finde vejen kan tage nogle forsøg og fejl, men de ser slutspillet og har til hensigt at komme derhen.

Kender du dig selv i disse egenskaber ved en iværksætter? Er de naturlige, eller skal du arbejde på dem? Alt, hvad der kræves, ervilje til at dyrke disse kvaliteteri os selv. Ingen er perfekte, vi er alle et igangværende arbejde.

Målet er at være lidt bedre i morgen end i dag

og forhåbentlig forsøge at skabe noget, der gør verden til et bedre sted, hvad kunne være bedre end det?

egenskaber ved en iværksætter

Hvorfor forhold er nøglen til succes

Forhold er vigtige i erhvervslivet og livet for at skabe meningsfulde forbindelser.

Du skal etablere gode samarbejdsrelationer med dem omkring dig. Jo flere mennesker der investeres i din succes, jo bedre arbejdere / partnere vil de være.Uden positive forhold har du ikke en forretning. Dine medarbejdere, partnere, kunder har brug for dethvilkenom din vision.

Har du brug for et hold? Nej, men du har stadig brug for andre for at få succes. Kan en solopreneur være en kæmpe succes? selvfølgelig! men det betyder ikke, at de ikke har brug for mangeforhold til at lykkes.

Uden disse forhold kan du ikke byggenetværk eller et supportsystem. Du skal have forbindelser for at forstå, hvem dine kunder er, og hvad de vil have. Denne viden er vital og nøglen til succes.

'Talent vinder spil, men teamwork og intelligens vinder mesterskaber.' - Michael Jordan

Fordelene ved at starte en blog

Mange mennesker vil være solopreneur, men er ikke sikre på, hvor de skal starte. Jeg tror også, at enhver iværksætter eller forretningsperson kan tjene godt med en blog. Der er mange ting, du kan lære om dine potentielle kunder ved hjælp af denne metode.

At bygge en virksomhed er som at sammensætte et puslespil. Oprettelse af en blog kan kun være et af disse puslespil.

En af de bedste kilder til at lære, hvordan blogging kan hjælpe din iværksætterrejse, Problogger er et væld af oplysninger om fordelene, og hvordan man begynder at forbedre den virksomhed, som du vil oprette.

30 tilbud om iværksættere

”Hvis vi forsøgte at tænke på en god idé, ville vi ikke have været i stand til at tænke på en god idé. Du skal bare finde løsningen på et problem i dit eget liv. ”

-Brian Chesky, Airbnb

”Lykke er den hemmelige ingrediens for succesrige virksomheder. Hvis du har et lykkeligt firma, vil det være uovervindelig. ”

-Richard Branson

'Uanset hvad sindet kan blive gravid og tro, kan sindet opnå.'

- Napoleon Hill

'Den lektion, som jeg har lært og følger hele mit liv, er, at vi skal prøve og prøve igen - men aldrig give op!'

- Richard Branson

”Fejl er bare et hvilested. Det er en mulighed for at begynde igen mere intelligent. ”

- Henry Ford

”Hver gang du angiver, hvad du vil eller tror, ​​er du den første til at høre det. Det er en besked til både dig og andre om, hvad du synes er mulig. Sæt ikke et loft på dig selv. ”

- Oprah Winfrey

'Måden at komme i gang på er at holde op med at tale og begynde at gøre.'

-Walt Disney

'Den mest effektive måde at gøre det på er at gøre det.'

- Amelia Earhart

”En af de store fejl, folk begår, er, at de prøver at tvinge sig selv en interesse. Du vælger ikke dine lidenskaber; dine lidenskaber vælger dig. ”

- Jeff Bezos

'Det sværeste er beslutningen om at handle, resten er blot fasthed.'

- Amelia Earhart

”At være iværksætter er ikke kun en jobtitel, og det handler ikke kun om at starte en virksomhed. Det er en sindstilstand. Det handler om at se forbindelser andre ikke kan, udnytte muligheder, andre ikke vil, og skabe ny retning, som andre ikke har. ”

- Tory Burch

iværksætter citerer foto

'Når alt ser ud til at gå imod dig, skal du huske, at flyet starter mod vinden, ikke med det.'

- Henry Ford

”Om tyve år fra nu vil du blive mere skuffet over de ting, du ikke gjorde end dem, du gjorde. Så smid bowlines. Sejl væk fra den sikre havn. Fang passatvindene i dine sejl. Udforske. Drøm. Opdage.'

- Mark Twain

'Jeg hadede hvert minut træning, men jeg sagde:' Stop ikke. Lid nu og lev resten af ​​dit liv som en mester. '”

- Muhammad Ali

'Uanset om du tror, ​​du kan, eller tror du ikke kan - du har ret.'
- Henry Ford

'Logik bringer dig fra A til B. Fantasi fører dig overalt.'

- Albert Einstein

”Du lærer ikke at gå efter at følge regler. Du lærer ved at gøre og falde over. ”
- Richard Branson

'Jeg er overbevist om, at omkring halvdelen af ​​det, der adskiller de succesrige iværksættere fra de ikke-succesrige, er ren udholdenhed.'
- Steve Jobs

'Succes går fra fiasko til fiasko uden tab af entusiasme.'

- Winston Churchill

”Jeg har ikke svigtet. Jeg har lige fundet 10.000 måder, der ikke fungerer. ”
- Thomas Edison

'Gør hvad du kan, hvor du er, med hvad du har.'

- Theodore Roosevelt

'I livet har du brug for enten inspiration eller desperation.'

- Tony Robbins

'Hvis du ikke kan gøre store ting, skal du gøre små ting på en fantastisk måde.'

- Napoleon Hill

”Vi får det til at ske. Da Gud er mit blodige vidne, er jeg helvede med at få det til at fungere. ”

-Elon Musk

'Den større fare for de fleste af os ligger ikke i at sætte vores mål for højt og undgå, men i at sætte vores mål for lavt og opnå vores mærke.'

- Michelangelo

”Succes er at få det, du vil have. Lykke er at ønske, hvad du får. ”
- Dale Carnegie

'Iværksætteri er ikke kun et mærke - det er en livsstil.'

- Richard Branson

'De fleste store mennesker har opnået deres største succes kun et skridt ud over deres største fiasko.'
-Napoleon Hill

'Hvis du ikke er flov over den første version af dit produkt, har du lanceret for sent.'

- Reid Hoffman

'Den person, der kan få din virksomhed til at lykkes, er ikke en investor eller endda en mentor, det er dig.'

-Richard Branson

Bøger til iværksætteri

Vi valgte nogle klassiske og nye bøger, der erbedste af det bedsteom iværksætteri. Nedenfor er Amazon-tilknyttede links. Dette betyder, at hvis du beslutter at købe, uden ekstra omkostninger for dig, modtager vi en lille procentdel. Skål!

Knuse det !: Hvor store iværksættere bygger deres forretning og indflydelse - og hvordan du kan, for fænge-udgave
af Gary Vaynerchuk

Fire-times New York Times bestsellende forfatter Gary Vaynerchuk tilbyder nye lektioner og inspiration hentet fra erfaringerne fra snesevis af indflydelsesrige og iværksættere, der afviste den forudsigelige virksomhedsvej til fordel for at forfølge deres drømme ved at opbygge blomstrende virksomheder og ekstraordinære personlige mærker.

The Lean Startup: Hvordan nutidens iværksættere bruger kontinuerlig innovation til at skabe radikalt succesrige virksomheder
af Eric Ries

Eric Ries definerer en opstart som en organisation dedikeret til at skabe noget nyt under betingelser med ekstrem usikkerhed. Dette gælder lige så for en person i en garage eller en gruppe erfarne fagfolk i et Fortune 500 bestyrelseslokale. Fælles for dem er en mission at trænge ind i den tåge af usikkerhed for at opdage en vellykket vej til en bæredygtig virksomhed.

Sådan vinder du venner og påvirker mennesker af Dale Carnegie

Dale Carnegies bunnsolide, testede rådgivning har ført utallige mennesker op ad successtigen i deres forretning og personlige liv. En af de mest banebrydende og tidløse bestsellere nogensinde, Sådan vinder du venner og indflydelse.

Tænk og bliv rig: Den skelsættende bestseller nu revideret og opdateret i det 21. århundrede
af Napoleon Hill

Think and Grow Rich er blevet kaldt ”Granddaddy of All Motivational Literature.” Napoleon Hill regnes nu selv i verdensrangerne blandt verdens vindere.

Den mest berømte af alle lærere til succes brugte 'en formue og den bedre del af en levetid på indsats' for at producere 'Succesloven' -filosofien, der danner grundlaget for hans bøger, og som er så kraftigt opsummeret i denne. (Jeg ejer en original kopi af denne bog, og det startede det hele for mig selv!)